บริการฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น : Steamer

ด้วยความร้อน 100 % จากไอน้ำ (Steamer)  พ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียตามช่องแอร์ เบาะพรม ไม่เป็นอันตรายต่อทุกพื้นผิว ควรทำบ่อยครั้ง เพื่อคืนอากาศที่บริสุทธิ์ภายในรถคุณ