Service5

การซักเบาะพรม-หนัง : Interior Cleaning

การซักเบาะพรม/หนัง เหมาะสำหรับรถที่มีสภาพภายในเบาะพรม/หนัง เก่ามีกลิ่นเหม็นอับ มีคราบสกปรก เช่น คราบชา กาแฟ อาหาร หรือ รถที่ด้านล่างมีน้ำเข้าเนื่องจากฝนตกน้ำท่วม ซึ่งการซักเบาะของคาร์แลค 68 จะมีเครื่องมือซักเบาะชนิดพิเศษ

ser8

บริการฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่น : Steamer

ด้วยความร้อน 100 % จากไอน้ำ (Steamer)  พ่นฆ่าเชื้อแบคทีเรียตามช่องแอร์ เบาะพรม ไม่เป็นอันตรายต่อทุกพื้นผิว ควรทำบ่อยครั้ง เพื่อคืนอากาศที่บริสุทธิ์ภายในรถคุณ