Franchise

MOLY CARE FRANCHISE

MOLY CARE  MORE THAN A CAR CARE
ต้นแบบระบบแฟรนไชส์คาร์แคร์มาตรฐานที่คุณสามารถไว้วางใจ

 

INVESTMENT 1.8 – 2.2 MILLION BAHT
WITH 15 YEARS CONTRACT

 

ประวัติความเป็นมา
ค.ศ. 1958 ประเทศเยอรมันแหล่งรวมเทคโนโลยีชั้นสูงทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์คาร์แลค 68 จากกลุ่มบริษัท คาร์แลค เคมมี ประเทศเยอรมัน ได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมประกาศศักยภาพในความเป็นผู้นำด้านการดูแลรักษารถยนต์มาโดยตลอด ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในราคายุติธรรม ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ภายใต้คุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในนามของ บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด

จุดกำเนิดโมลี คาร์แคร์

ธุรกิจด้านการทำความสะอาดรถยนต์ (Car Care) ในปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นในสังคมทั้งในการลดเวลาและการเพิ่มคุณค่าให้กับการดูแลรักษารถยนต์คู่ใจและสืบเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่มักทำความสะอาดดูแลรักษารถยนต์ด้วยตนเอง แต่ในปัจจุบันผู้ใช้รถส่วนมากนิยมทำความสะอาดรถยนต์ โดยการเข้าศูนย์บริการที่มีมาตรฐานมากขึ้น ถึงแม้จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า แต่ก็สามารถประหยัดเวลาและแรงงานของตนเอง

ในส่วนของธุรกิจ คาร์แลค 68 มีการวางรากฐานของการสร้างแบรนด์มาตั้งแต่ 25 ปีที่แล้ว จึงเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้รถส่วนมากถึงคุณภาพของสินค้า อีกทั้งนโยบายการตลาดของแฟรนไชส์ คาร์แลค 68 มีการจัดวางรูปแบบแฟรนไชส์อย่างชัดเจนเข้มแข็งไม่ว่าเป็นการอบรมหลักสูตรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาบริการใหม่ การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการส่งเสริมการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จึงสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในการลงทุนทำกิจการร่วมกับ คาร์แลค 68 และเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและการเพิ่มรูปแบบการบริการที่มากขึ้น การพัฒนาตราหรือการสร้างแบรนด์ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทางบริษัทได้ตัดสินใจลงทุนให้บริษัท Francrop Thailand เข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการวางระบบแฟรนไชส์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการล้างขัดเคลือบสีอย่างสมบูรณ์แบบและได้มาตรฐานระดับสากล ในปัจจุบันคาร์แลค 68 จึงเรียกศูนย์บริการล้างรถทันสมัยรูปแบบใหม่ว่า โมลี แคร์

บริการที่ดีเป็นหัวใจสำคัญ

มาตรฐานการบริการของ โมลี แคร์ มีการกำหนดการให้บริการ แต่ละกรรมวิธีการล้างและดูแลรักษาด้วยมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา เราควบคุมแต่ละขั้นตอน ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพทุกขั้นตอน มาตรฐานและรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงวิธีการและเครื่องมือทันสมัยในการทำงาน

คุณภาพระดับสากล

ทุกขั้นตอนของการทำการรักษาสีรถยนต์ มีการควบคุมตั้งแต่ต้นทางของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่สั่งเข้ามาต้องมีคุณภาพจัดเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับวัตถุดิบ ขั้นตอนการปรับปรุงมีการควบคุม ขนาด น้ำหนัก ตามมาตรฐานของโมลี แคร์

CERTIFIED BRAND NAME

พื้นที่ปฏิบัติงานขั้นต่ำ 180 ตารางเมตร ไม่รวมพื้นที่จอดรถ
ประมารเงินลงทุน 2-4 ล้านบาท
ล้งารถ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของ โมลี แคร์

บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด
1506 ซอย กาญจนาภิเษก 008 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2454-2876-80 แฟกซ์. 0-2454-2743
www.molycare.com

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการร่วมธุรกิจ ติดต่อ
MOLY CARE CALL CENTER 0-2454-2876-80

MOLY CARE FRANCHISE INVESTMENT

งบประมาณการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์ศูนย์ขัดเคลือบสีรถยนต์ โมลี แคร์

1. Licensing Free  /  Set up Free
  อายุสัญญา 6 ปี ค่าต่อสัญญาฉบับใหม่ทุกๆ 6 ปี 200,000 บาท
300,000 บาท
 Franchise  Benefit / สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
– Intellectual  Property  Right  สิทธิในการปฎิบัติ การบริหารจัดการ
–  Professional  Training
    การฝึกอบรมระดับผู้จัดการเป็นเวลา 7 วัน  ด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
    การฝึกอบรมระดับปฏิบัติการเป็นเวลา  10 วัน  ด้วยภาคปฏิบัติ
    On Site  Training  เป็นเวลา 7 วัน  เพื่อช่วยจัดวางระบบการทำงานจริง
    On Site  Training  เป็นเวลา 30 วัน  เพื่อเสริมทักษะการปฏิบัติงาน  และเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
–  Set up  Implementation จัดส่งทีมที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์  ช่วยเหลือจัดการจัดตั้งธุรกิจ
–  Material  Support  สนับสนุนจัดหาสินค้า  เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ  ราคายุติธรรม
– Marketing  Support  สนับสนุนสร้างตราสินค้า  โฆษณา   ประชาสัมพันธ์  ตราสินค้าในภาพรวม
2. Deposit Franchise Fee / ค่าค้ำประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้สิทธิ์และสั่งซื้อสินค้า
100,000 บาท
 (บริษัทฯ จะชำระเงินคืนตามจำนวนกรณี เมื่อ Franchisee มิได้ก่อความเสียหายต่อการใช้สิทธิ์และมิได้มีค่าใช้จ่ายใดๆ ค้างชำระกับทางบริษัทฯ โดยจะจ่ายชำระคืนหลังอายุสัญญาสิ้นสุดลง ภายใน 30 วัน )
3. Site Survey Charge / ค่าสำรวจพื้นที่
   ค่าสำรวจพื้นที่ 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นที่ แต่ให้บริษัทฯ ช่วยประสานงานและจัดหาให้
   ค่าสำรวจพื้นที่ 5,000 บาท สำหรับผู้ที่มีพื้นที่และ Franchisee เป็นผู้ประสานงานและจัดหาเอง
4. Architect 3D Design / ค่าออกแบบ 3D ไม่รวมค่าเขียนแบบก่อสร้าง  ตร.ม.  ละ  350  บาท
 5. Fisrt Purchasing  Order / สนับสนุนผลิตภัณฑ์ครั้งแรกเฉพาะคาร์แคร์
200,000 บาท
6. Equipment   /  เครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิดจากทางบริษัทฯ
ตามจริง
7.  Signet  Decoration  /   ค่าตกแต่งป้าย ตามจริง
8.  Uniform  / ค่าชุดยูนิฟอร์มพนักงาน ตามจริง
9.  Stationary  /  ค่าุปกรณ์แพ็คเกจการขาย
ตามจริง
10. Miscellaneous  /   ค่าชุดอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
ตามจริง
11.  Construction  /  ค่าก่อสร้าง
 ตามจริง
12.  Software  /  ค่าซอฟแวร์  ค่าเช่าเซอร์ฟเวอร์
ตามจริง
13.  Local  Store  Marketing  /   ค่าการตลาดท้องถิ่น
ตามจริง
14.  Marketing  /  Royalty  Fee
ไม่มี
วันทำสัญญา ค่าธรรมเนียมการทำสัญญาให้ชำระวันทำสัญญา 438,700 บาท (รายการที่ 1-3)
งวดแรก 50 %   หลังทำสัญญา 15 วัน หรือก่อนการเซ็นต์ใบสั่งซื้อ / สั่งผลิต
งวดสอง 50 %   ในวันที่ติดตั้งป้าย ก่อนจัดส่งสินค้า ก่อนเปิดศูนย์บริการ
                            หลังจากนั้นชำระค่าสินค้า  เครดิต   30 วัน

หมายเหตุ
1.  ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. Franchisee จะต้องจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันเพื่อบริษัทฯ จะทำการเปิดบิลใบเสร็จ
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารูปแบบมาตรฐานการลงทุน

รูปแบบมาตรฐานการลงทุน
คุณสมบัติผู้ลงทุน Moly Care Franchise
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนใหม่ ไม่มีประสบการณ์ งบประมาณ 1,500,000 – 2,200,000 บาท
  • มีใจรักบริการ หรือธุรกิจประเภทรถยนต์
  • มีความพร้อมในด้านเงินทุน สามารถรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินได้
  • มีความพร้อมด้านสถานที่ เวลาบริหารงานและด้านบุคลากรในการควบคุมงาน
  • ต้องเป้นผู้ที่มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ในเชิงบวก ในระบบธุรกิจแฟรนไชส์
  • เข้าใจกฎระเบียบริษัทและข้อปฏิบัติในสัญญาความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ
  • มีความเข้าใจและตั้งใจจริง ที่จะพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง