การล้างห้องเครื่อง : Engine Cleaning

 การล้างห้องเครื่อง เป็นหนึ่งในวิธีของการทำความสะอาดเครื่องยนต์ ซึ่งพนักงานคาร์แลค 68 ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่นี้ จะต้องผ่านการอบรมฝึกฝนจนมีความชำนาญและมีความเข้าใจถึงการล้างห้องเครื่องอย่างแท้จริง โดยการล้างห้องเครื่องของคาร์แลค 68 จะฉีดสเปรย์น้ำลงไปให้ทั่วภายในเครื่องยนต์เพื่อล้างทำความสะอาดคราบฝุ่นละอองและจะทำการฉีดพ่นน้ำยาเคลือบเงาห้องเครื่องให้ทั่วเครื่องยนต์ เพื่อให้เครื่องยนต์มีความเงางามเหมือนใหม่