ser5

การล้างห้องเครื่อง : Engine Cleaning

การล้างห้องเครื่องเป็นหนึ่งในวิธีของการทำความสะอาดเครื่องยนต์ ซึ่งพนักงานคาร์แลค 68 ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่นี้ จะต้องผ่านการอบรมฝึกฝนจนมีความชำนาญและมีความเข้าใจถึงการล้างห้องเครื่องอย่างแท้จริง

ser6

การขัดเคลือบล้อแม็กซ์  : Mag Wheel Cleaning

สำหรับผู้ใช้รถที่รักในการแต่งล้อรถหรือแต่งแม็กซ์ ทางคาร์แลค 68 มีบริการขัดเคลือบล้อแม็กซ์ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Car-Lack 68 Mag Wheel Cleaner ใช้ทำความสะอาดล้อแม็กซ์ให้สะอาดเงางาม

Service4

การขัดเคลือบกระจก : Glass Coating

สูตรเฉพาะของคาร์แลค 68 ช่วยป้องกันการเกาะตัวของหยดน้ำฝน ลูกเห็บและหิมะ บนพื้นผิวกระจกทำให้พื้นกระจกมีความลื่นมันวาว  ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีการขับขี่ในทุกสภาพอากาศ และเพิ่มความปลอดภัยในการมองเห็นช่วยทำให้ใบปัดน้ำฝนลื่น

ser7

บริการลบคราบแมลงและยางมะตอย : TAR REMOVER

บริการขจัดคราบยางมะตอย ด้วยผิลตภัณฑ์สูตรพิเศษ จากคาร์แลค68  Tar&Asphalt  Remover สามารถขจัดยางมะตอยได้อย่างง่ายดาย ไม่เป็นอันตรายต่อผิวสีรถและอุปกรณ์อื่นๆ