การขัดเคลือบล้อแม็กซ์ : Mag Wheel Cleaning

 สำหรับผู้ใช้รถที่รักในการแต่งล้อรถหรือแต่งแม็กซ์ ทางคาร์แลค 68 มีบริการขัดเคลือบล้อแม็กซ์ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ Car-Lack 68 Mag Wheel Cleaner ใช้ทำความสะอาดล้อแม็กซ์ให้สะอาดเงางาม โดยไม่ทำอันตรายต่อแม็กซ์หรือยางล้อรถแต่อย่างใด พร้อมทั้งเคลือบทับด้วยน้ำยาเคลือบสีคาร์แลค 68 เพื่อเพิ่มความเงางามให้กับวงแม็กซ์มากยิ่งขึ้น