เคลือบสี : Single Shine

Single Shine ราคา   1,000 บาท
น้ำยาเคลือบสี นาโนเทค 300 ml 1 ขวด
แถมฟรี Cleansing course 1 ครั้ง

รายละเอียดในการให้บริการ
เมื่อท่านซื้อชุดเคลือบสีครั้งแรก
1. เจ้าหน้าที่จะนำรถของท่าน ล้างสี เพื่อขจัดคราบสกปรกก่อน
2. เข้ารับโปรแกรม Cleansing Course ขจัดคราบไคล ละอองฝุ่นและละอองเม็ดสีที่ฝังลึกให้น้อยลงหรือหมดไปด้วย Magic Clay
3. เคลือบสีด้วย คาร์แลค 68 นาโนเทค ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที แล้วเช็ดออก
4. เคลือบสีด้วย คาร์แลค 68 ลองไลฟ์ ทิ้งไว้ประมาณ 45 นาที แล้วเช็ดออก