Service2

เคลือบสีระบบพ่น : Spray Gun Coating

สารเคลือบสีระบบพ่น เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ โมลี แคร์ โดยการผสมน้ำยาเคลือบสีคาร์แลค 68 ในเครื่องตวงแล้วใช้เครื่อง Spray Gun พ่นเคลือบให้ทั่วทั้งตัวรถ

69e22a2fc6ebdb75ea68f5917a6285c2

บริการชโลมสี/เคลือบสี : Semi Coating

กระบวนการหนึ่งของการเคลือบสีรถยนต์ โดยการลงน้ำยาเคลือบสีรถยนต์ คาร์แลค 68 นาโนเทค เป็นลักษณะก้นหอยบนสีผิวรถ เพื่อสร้างแผ่นฟิล์ม ความเงางามให้กับผิวสี

OVR_5896

เคลือบสี : Single Shine

น้ำยาเคลือบสี นาโนเทค     300 ml     1 ขวด
แถมฟรี Cleansing course                    1 ครั้ง

2259abd1f77da5bf9380b31cc9bb1bc9

เคลือบสี : Double Shine

DOUBLE SHINE    ราคา   2,000 บาท

น้ำยาเคลือบสี นาโนเทค     300 ml         1  ขวด
น้ำยาเคลือบสี ลองไลฟ์       300 ml         1  ขวด
แถม Cleansing course                             1  ครั้ง