เคลือบสี : Double Shine

DOUBLE SHINE    ราคา   2,000 บาท

น้ำยาเคลือบสี นาโนเทค 300 ml 1 ขวด
น้ำยาเคลือบสี ลองไลฟ์ 300 ml 1 ขวด
แถม Cleansing course 1 ครั้ง
รายละเอียดในการให้บริการ
เมื่อท่านซื้อชุดเคลือบสีครั้งแรก
 1. เจ้าหน้าที่จะนำรถของท่าน ล้างสี เพื่อขจัดคราบสกปรกก่อน
 2. เข้ารับโปรแกรม Cleansing Course ขจัดคราบไคล ละอองฝุ่นและละอองเม็ดสีที่ฝังลึกให้น้อยลงหรือหมดไปด้วย Magic Clay
3. เคลือบสีด้วย คาร์แลค 68 นาโนเทค ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที แล้วเช็ดออก
4. เคลือบสีด้วย คาร์แลค 68 ลองไลฟ์ ทิ้งไว้ประมาณ 45 นาที แล้วเช็ดออก
อัตราค่าบริการในครั้งต่อไป
อัตราค่าบริการเคลือบสี   Double Shine
        ขนาดรถ MI-L             ครั้งละ          250 บาท
        ขนาดรถ XL-XXl        ครั้งละ          300 บาท
อัตราค่าบริการขัดเคลือบสี เพิ่มเติม
       ขนาดรถ MI-L             ครั้งละ       1,000 บาท
       ขนาดรถ XL-XXL       ครั้งละ       1,500 บาท
ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการชุดน้ำยาเฉพาะสาขาที่ซื้อเท่านั้น
ระยะเวลาให้บริการ 1 ปี นับจากวันที่ใช้บริการครั้งแรก