Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เมโทรร่วมกับอำเภอไทรน้อย รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

คุณคณธัช ปิยะสมบัติกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท นายสมยศ วิชากร นายอำเภอไทรน้อย ดร.ฉลวย ขันจำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี นายสุรศรี ศรีอินทร์สุทธิ์ กำนัลตำบลขุนศรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน บริษัท เมโทร รวมกันนำข้าวสารขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม จำนวน 50,500 ถุง รวม 252,500 กิโลกรัม ขนย้ายขึ้นรถบบรทุก เพื่อขนส่งข้าวสารไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดภาคใต้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรม รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดภาคใต้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กลุ่มบริษัทเมโทร มีความห่วงใยต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องภาคใต้ที่กำลังเผชิญอยู่ จึงได้เร่งระดมกำลังเพื่อส่งมอบข้าวสาร จำนวน 252,500 กิโลกรัม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยหวังให้เหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ผ่านไปโดยเร็ว

เมโทร มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี นนทบุรี

คุณลักษมี ปิยะสมบัติกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท ในเครือเมโทร และคุณแม่ไอยี แซ่ห่าน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลายคลอง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีพนักงานเมโทรและคณะครูโรงเรียน มาช่วยกันทำกิจกรรมสร้างความสุขให้กับน้องๆ เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี เพราะเมโทร ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ ดังนั้นจึงมีการมอบทุนและอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้เด็กๆได้รับโอกาสทางการศึกษา และเมโทรหวังว่า การทำกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กๆและเยาวชนให้ดีขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพสังคมและประเทศต่อไป

เมโทร จับมือชุมชนบริเวณโรงงานนนทบุรี จัดกิจกรรม ปัน ปั่น ปลูก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

คณะผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัทเมโทร จับมือกับเทศบาลตำบลไทรใหญ่ ชุมชนและโรงเรียน โดยรอบโรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรม ปัน ปั่น ปลูก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ โรงงานบริษัทเมโทร จังหวัดนนทบุรี โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการมอบของเล่น อุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนบริเวณรอบๆโรงงาน ต่อด้วยกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 12 กิโลเมตร โดยจุดเริ่มต้นที่โรงงานบริษัท มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ตลอดระยะทางที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และต้นไม้ร่มรื่น บรรยากาศทุ่งนา และสวนป่า จุดสิ้นสุดที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดปลายคลองขุนศรี จังหวัดนนทบุรี และร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 กิจกรรม ปัน ปั่น ปลูก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนบริเวณรอบๆโรงงาน ให้รู้จักการแบ่งปัน ส่งเสริมการออกกำลังกาย และส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อให้ชุมชนร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม ต่อยอดการพัฒนาไปยังชุมชนต่างๆ โดยความมุ่งมั่นของ เมโทร สู่สังคมไทย ด้วยการเป็นองค์กรตัวอย่าง […]

เมโทร ร่วมกับ มูลนิธิบ้านบางแค ส่งคืนความสุขให้แก่ผู้สูงอายุที่บ้านพักบางแค

คุณลักษมี ปิยะสมบัติกุล กรรมการผู้จัดการ คุณนภาพร ธิติทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการ และพนักงานในเครือเมโทร พร้อมทั้งคุณแม่ไอยี แซ่ห่าน ร่วมจัดกิจกรรม ส่งคืนความสุขให้แก่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชรา บ้านบางแค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 กิจกรรมส่งคืนความสุขให้แก่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชรา บ้านบางแค ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมสังคมที่ กลุ่มบริษัทเมโทร ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้สูงอายุ ที่อยู่ที่บ้านพักคนชรา บ้านบางแค ให้ได้รับความรัก ความสุข ความสนุกสนาน กับกิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมสันทนาการ ของรางวัล และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงออก พร้อมทั้งยังได้มอบตู้เย็นสำหรับแช่ยารักษาโรค และใช้งานด้านอื่นๆของทางมูลนิธิบ้านบางแค และเงินทุนสำหรับใช้จ่ายในกิจการของมูลนิธิบ้านบางแคเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป