มาตรฐานสินค้า

  • European Standard : E2 / E1 / E0 / SE0
  • ASTM : Phase 1 / Phase 2
  • JIS : F** / F*** / F****
  • TIS.192-2549 (มอก.192-2549)

มาตรฐานการจัดการ

  • FSC Certificate.
  • Green Label
  • ISO 9001 : 2008
  • EPA