[quickview photo=”1937″ title=”ร่วมงานกับเรา” columns=”5″ height=”547px”]

กลุ่มบริษัทเมโทร ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ จากประสบการณ์กว่า 70 ปี ทำให้เราเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในการผลิตไม้แผ่นปาร์ติเกิล, ไม้เอ็มดีเอฟ, ไม้อัด, ฮาร์ดบอร์ด, บานประตู รายใหญ่ของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่เมโทร เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างสรรสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดการระบบอย่างมีคุณภาพ และการเลือกวัตถุดิบจากป่าปลูกมาใช้ในการผลิต ทำให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่น มาร่วมก้าวเดินไปอย่างมั่นคงพร้อมกัน
**** สวัสดิการของบริษัท ******
1.ปรับเงินเดือนประจำปี
2.โบนัส
3.พักร้อนประจำปี
4.ประกันสังคม
5.ยูนิฟอร์มพนักงาน
6.รถรับส่ง
7.ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
8.ประกันชีวิต
9.ประกันอุบัติเหตุ
10.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
11.ทุนการศึกษาบุตร
12.งานเลี้ยงประจำปี[/quickview]

Job Title
ตำแหน่งงาน

Unit (s)
อัตรา

Job Description
หน้าที่ความรับผิดชอบ

Qualification
คุณสมบัติ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Sales Representative

(ประจำสำนักงานใหญ่ )

1

 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท(ประตู,พื้นไม้) ให้กลับหน่วยงาน/โครงการต่างๆ
 • ให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า
 • ดูแลรับผิดชอบฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่
 • สนับสนุนการขายพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาและบริการหลังการขาย
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และทำงานเป็นทีมได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

วันที่ประกาศ 01/01/2560

สมุห์บัญชี

(ประจำโรงงานไทรน้อย,ปราจีนบุรี)

1

 • วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี
 • วางแผนภาษี
 • บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯ
 • วางแผนการหาแหล่งเงินทุน
 • วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย / หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี ,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม MS Word, Excel, หรือโปรแกรมเกี่ยวกับบัญชีได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานบัญชีและการเงิน

วันที่ประกาศ 01/01/2560

เจ้าหน้าที่บัญชี

(ประจำสำนักงานพระนั่งเกล้า/โรงงานปราจีนบุรี)

1

 • จัดทำภาษี บัญชีรับ-บัญชีจ่าย และบัญชีเจ้าหนี้-บัญชีลูกหนี้
 • ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ
 • บันทึกใบสำคัญการลงบัญชีต่างๆ
 • จัดทำบัญชีย่อยต่างๆ
 • จัดทำรายงานประจำเดือน-ปี
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย / หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี ,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม MS Word, Excel, หรือโปรแกรมเกี่ยวกับบัญชีได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

วันที่ประกาศ 01/01/2560

ประสานงานฝ่ายขาย Sale coordinator

1

 • สนับสนุนทีมฝ่ายขาย
 • รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลกับลูกค้า
 • จัดทำเอกสาร เปิดบิลสินค้า
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย / หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ และทำงานเป็นทีมได้

วันที่ประกาศ 01/01/2560

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ Export Sale

1

 • เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ
 • ติดตามกระบวนการขายจนกระทั่งบรรลุเป้ายอดขาย
 • ดูแลรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าหลังการขาย
 • แสวงหาลูกค้าใหม่ตามพื้นที่ และช่องทางที่กำหนด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย / หญิง
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

วันที่ประกาศ 01/01/2560