October 09 2015 0Comment

โครงการ “Big Card ลดชัวร์ทั่วไทย” รับส่วนลด 10%

โครงการ “Big Card ลดชัวร์ทั่วไทย”

รายละเอียด ลูกค้าBig C (รับส่วนลด 10%)

-บริการขัดเคลือบสีรถยนต์

-บริการซักเบาะพรม-หนังภายในรถยนต์

ระยะเวลา 16 ธ.ค – 15 มี.ค 59  3 เดือน

วิธีรับสิทธิ์ -กรุณาแสดงบัตรบิ๊กการ์ด หรือ ใบเสร็จบิ๊กซี ทุกครั่งเพื่อรับสิทธิ์พิเศษ

-บัตรบิ๊กการ์ด หรือ ใบเสร็จที่ปรากฏหมายเลขบัตรสมาชิก 1 ใบ / 1 ท่าน / 1 สิทธิ์

-ราคาผันแปรตามขนาดรถยนต์ ขอสงวนสิทธิ์งดแถมผลิตภัณฑ์ภายในรายการ

-รับสิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการ Moly Care ที่ร่วมรายการ

สงวนสิทธิ์ บัตรสมาชิก 1 ใบ / 1 ท่าน / 1 สิทธิ์

**สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-454-2876-80

www.molycare.com,www.carlack68.co.th