February 27 2015 0Comment

“จัดฝึกอบรม Moly Care สาขา ปั้ม Plus ลาว”

 

บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด

จัดอบรมเพิ่มความรู้ของน้ำยาเคลือบและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ของ LIQUI MOLY

บริษัท คาร์แลค (ไทย-เยอรมัน) จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์Liqui Moly

นำโดย คุณสรรชัย ประมูลทอง ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายและเทคนิคเข้าอบรมให้ความรู้สินค้าแก่พนักงาน Moly Care สาขา ปั้ม Plus ณ เวียงจันทร์ ประเทศลาว

เพื่อสร้างความเข้าใจและตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์และน้ำมันเครื่อง