ไม้ปิดผิววีเนียร์ – Overlay

การนำเยื่อวีเนียร์บาง มาทากาวและปิดทับบนไม้บอร์ดเอ็มดีเอฟ (MDF) หรือ ไม้อัด (Plywood) ทั้งสองด้านแล้วอัดเย็นและอัดร้อนเพื่อให้วีเนียร์ติดกับเนื้อไม้เหมาะสำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ งานตู้

ประเภทของ Overlay

ไม้เอ็มดีเอฟปิดวีเนียร์ยาง

ไม้เอ็มดีเอฟ ปิดผิวด้วยเยื่อวีเนียร์

ไม้อัดสักอิตาลี

แผ่นหน้าเป็นวีเนียร์สักอิตาลีลายตรง หรือ ลายภูเขา ปิดบนไม้อัด

ไม้เอ็มดีเอฟปิดวีเนียร์สักอิตาลี

แผ่นหน้าเป็นวีเนียร์สักอิตาลีลายตรง หรือ ลายภูเขา ปิดบนไม้เอ็มดีเอฟ

กำลังการผลิต

1,200,000 แผ่น / ปี


ขนาดมาตรฐาน

4 x 8 ฟุต


ความหนา

3 / 4 / 6 / 10 มิลลิเมตร
ไม้อัดสักอิตาลี 4 มิลลิเมตร

ฐานการผลิต:

อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี