January 11 2017 0Comment

เมโทรร่วมกับอำเภอไทรน้อย รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

คุณคณธัช ปิยะสมบัติกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท นายสมยศ วิชากร นายอำเภอไทรน้อย ดร.ฉลวย ขันจำนงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี นายสุรศรี ศรีอินทร์สุทธิ์ กำนัลตำบลขุนศรี พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน บริษัท เมโทร รวมกันนำข้าวสารขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม จำนวน 50,500 ถุง รวม 252,500 กิโลกรัม ขนย้ายขึ้นรถบบรทุก เพื่อขนส่งข้าวสารไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดภาคใต้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
กิจกรรม รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดภาคใต้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
กลุ่มบริษัทเมโทร มีความห่วงใยต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องภาคใต้ที่กำลังเผชิญอยู่ จึงได้เร่งระดมกำลังเพื่อส่งมอบข้าวสาร จำนวน 252,500 กิโลกรัม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
โดยหวังให้เหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ผ่านไปโดยเร็ว