ฮาร์ดบอร์ด – Hardboard

ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดบอร์ดเป็นแผ่นใยไม้อัดที่มีความหนาแน่นสูง โดยนำเส้นใยไม้มาอัดด้วยความร้อนและขึ้นรูปเป็นแผ่น โดยไม่ใช้กาว ทำให้ปราศจากสารฟอร์มัลดิไฮด์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ฮาร์ดบอร์ดของกลุ่มบริษัทเมโทร ยังผลิตจากไม้ยูคาลิปตัส 100% ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในการผลิตฮาร์ดบอร์ด เพราะมีสารลิกนินซึ่งเป็นกาวธรรมชาติผสมอยู่ในเนื้อไม้ เพิ่มความแข็งแรง ทนทานให้กับแผ่นไม้ ง่ายต่อการขึ้นรูปเหมาะกับการนำมาใช้ผลิตเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ กรอบรูป วัสดุตกแต่งอาคารภายใน

วัตถุดิบ

ไม้ยูคาลิปตัส


กำลังการผลิต

11,500,000 แผ่น / ปี


ขนาดมาตรฐาน

4 x 2 / 4 x 6 / 4 x 8 / 4 x 10 ฟุต


ความหนา

2.5 / 3 / 3.2 มิลลิเมตร

มาตรฐานการจัดการ

  • ISO 9001 : 2008

ฐานการผลิต:

อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี