July 12 2017 0Comment

ศูนย์บริการ Moly Care สำนักงานใหญ่ได้เปิดตัวศูนย์บริการภาพลักษณ์ในรูปแบบใหม่

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการ Moly Care สำนักงานใหญ่ได้เปิดตัวศูนย์บริการภาพลักษณ์ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นด้วยพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย บริการเคลือบแก้ว ขัดเคลืบสี ล้างสี-ดูดฝุ่น ซักเบาะพรม ล้างห้องเครื่อง พ่นกันสนิม ทั้งนี้ ในพิธีการเปิดศูนย์บริการภาพลักษณ์ใหม่ ได้มีการเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงแต่งตั้งให้บริษัท Vietwash Joint Stock Company ซึ่งเป็นธุรกิจคาร์แคร์รายใหญ่ในประเทศเวียดนาม ภายใต้ชื่อ Vietwash เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาร์แลครายเดียวในประเทศเวียดนาม

Moly Care นับเป็นธุรกิจคาร์แคร์เจ้าแรกที่สามารถขยายธุรกิจในกลุ่ม CLMV ได้สำเร็จ

#Molycare #carlack #vietwash
VietWash