ประตูไม้อัด

ประตูที่ใช้แผ่นหน้าประตูทำจากไม้อัดปิดทับด้วยวีเนียร์ธรรมชาติ เพื่อความสวยงาม เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน ห้องนั่งเล่น ห้องนอน

ประตูปิดผิวด้วยเยื้อไม้ (Veneer) ลายไม้ยาง บนไม้อัด

ประตูปิดผิวด้วยเยื้อไม้ (Veneer) ลายไม้อัดสักอิตาลี บนไม้อัด

ประตูปิดผิวด้วยเยื้อไม้ (Veneer) ลายไม้ธรรมชาติ บนไม้อัด

แบบมาตรฐานโรงงาน

โครงสร้างรายละเอียด
ส่วนประกอบแผ่นหน้า : แผ่นไม้อัด (Plywood)
โครงสร้างภายใน : ซี่ไม้อัด (Plywood Strip Infilled)
กรอบโครง : ไม้แปรรูป ( Finger Joint )
ขนาดความกว้าง : 70, 80, 90 ,100 เซนติเมตร
ความสูง : 200 เซนติเมตร
ความหนา : 3.5 เซนติเมตร

นอกเหนือจากขนาดมาตรฐาน ถือเป็นขนาดพิเศษ
สามารถทำได้กว้างไม่เกิน 120 เซนติเมตร
ความสูงไม่เกิน 300 เซนติเมตร
ใบรับรองมอก.192-2549
FSC